AYNI SAYIDA GREFT EKILEN IKI AYRI MERKEZDE AYNI SONUÇ MU ALINIR?

Hayır. Çünkü hastaların çoğu ekilecek greft yada saç teli sayısını merak ederler ve aynı sayıyı veren merkezlerin aynı sonucu elde edebileceğini farz ederler. Ama cerrahi ekibin tecrübesi, ekim yönü ,greftlerin zedelenmeden ekilmesi, greftlerin dışarda kalış süresi ,dışarda kalış sırasında beklediği solüsyonun özelliği ve greft sayısı/ekim alanı oranı (yoğunluk) bu konuda belirleyicidir. Operasyon yaptıracağınız ekibin başarasını ve tecrübesini teyit etmeniz gerekmektedir.

CERRAHIDEN ÖNCE NELERE DIKKAT EDILMELI?

Cerrahiden 1 hafta önce aspirin, gigko biloba, ginseng, vitamin E ve kanamayı artırabilecek bitki destek ürünlerinden kaçınmamız gerekir. Kalp hastalığı ,damar tıkanıklığı, geçirilmiş miyokart enfarktüsü, bay-pas operasyonu yada stene operasyonları sonrası düzenli kullanılan ve kanam kontrolünü zorlaştıran ilaçların doktor kontrolünde geçici bir süre için kesilmesi gerekebilir bu tür bir hastalığınız varsa doktor önceden bilgilendirilmelidir. Diyabet hastalarında saç ekimi yapılabilir ancak kan şekeri düzeyinin kontrol altında olması gerekir. Tiroid rahatsızlıkları sık görülmektedir özellikle troid hormon seviyesi düşüklüğü saç ekimi başarısını etkiler ve tiroid rahatsızlığınız varsa hormon düzeyiniz normal sınırlar içinde olmalıdır. Cerrahiden 3 gece önce alkol almamamız gerekir. Ekim yapılacak günün sabahında saçlarımızı yıkamalı ve iyi bir kahvaltı ile kliniğe gitmeliyiz.

EKILEN SAÇLARIN BÜYÜME ORANI NEDIR?

Bu soruya tam olarak cevap verecek bir uzman yada yöntem/teknik yok. Çünkü saçlar çıktıktan sonra o alanda hangi saçların ekim sonucu çıkan saç , hangilerinin daha önce var olan saçlar olduğunu söylemek zor. Ayrıca ekim sonrası oturup çıkan saçları tek tek saymak da imkansız. Benim şahsi tecrübelerime göre frontal kısımda çıkan greft miktarı yaklaşık %90-95 oranlarında iken tepe (vertex) bölgesinde bu oran % 70-75 lere düşmekte. Ama şunu belirtmek lazım ki bu oranlar çok iyi uzmanların ve ekiplerin ellerinde alınan oranlardır ve her ekim sonrası bu başarı yakalanamayabilir.

ÖNCEDEN YAPILMIŞ YETERICE SIK OLMAYAN YADA KALIN VE KÖTÜ AÇILARLA ÇIKMIŞ SAÇ EKIMINI DÜZELTEBILIR MIYIZ ?

Öncesinde saç ekimi yapılmış ve yeterince sık olmamış saçlarda hastanın tespit edilmiş herhangi bir rahatsızlığı yoksa ve donör bölgesi yeterli ise düzeltme operasyonu yapılabilir, kliniklerde bu operasyonlar yapılır. Bu durumda bazı hormon düzeyleri, vitamin ve mineral düzeyleri test edilmeli ve deride egzama , cilt reaksiyonları, sekonder enfeksiyon skarı kontrol edilmeli ve sonrasında karar verilmelidir.Kalın ve kötü açılarla çıkmış saç ekimi düzeltmelerinde iki method uygulanır. Birincisi, eğer greftler çok büyük ve genişse bunları yerlerinden çıkarıp, tekli greftler halinde keserek ayırıp tekrar ve doğal bir dizilimle ekilir. İkinci teknikte ise bu kalın greftlerin etraflarına ve aralarına çok sık ve tekli ikili greft ekim yaparak kötü görünümü kamufle ediyoruz. Yani sık bir ekimle bu saç adacıklarını saklanır, belirsiz hale getiririlir.

İYI BIR SAÇ EKIMI NELERI VAAT EDER?

Üç şey iyi bir cerrah tarafından vaat edilebilir. Doğal görünümlü ve karşıdan bakıldığında kolaylıkla anlaşılmayacak bir ekim (önlere tekli kökler ve arka kısımlarda hacim sağlayan ikili üçlü kök içeren miks greftlerle yapılmış ve doğal saç çıkış yönüne sadık kalınmış vede doğal bir ön hat belirlenmiş ekim).Operasyon sonrası sonrası iz kalmaması.Maksimum yoğunlukta (normal saç sıklığının %50-%60 ı gibi) çalışılması ve doğala yakın bir görünüm.

KAÇ SEANS SAÇ EKIMI YAPTIRMALIYIM?

Saç ekimi tekrarlayan seanslarla yapılabilir saç dökülmesi yaşanan alanın genişliği ile ilgilidir. Saç ekimi yapılacak bölge tamamen açıksa 2 seansla daha iyi bir sonuç alınabilir ya da kısıtlı bir alanda yoğun (normal saç yoğunluğunun %50’si gibi) ekim yapılabilir. Saç ekiminde hedeflenen her seansta yoğunluğu %25-%35 arasında artırmaktır. Yani iki seans saç ekimi ile %50-%60 sıklığa erişilirse mükemmel ve insan gözünün fark edemeyeceği bir yoğunluk yakalanmış olur. Seansların arasında , uygulanan yönteme göre en az 40 gün ile 6 ay arasında bir süre geçmelidir.

SAÇ EKIMI AĞRILI MIDIR?

Saç ekiminde ağrı çoğu zaman sadece lokal anestezi enjeksiyonu sırasında duyulan ağrıda ibarettir.Anestezi enjeksiyonu bittikten sonra genellikle ağrı oluşmaz ancak uzayan operasyonlarda anestezi etkisi azalabilir ve yeniden lokal anestezi uygulamak gerekebilir.Gerekli durumlarda sinir blokları uygulanarak 8-12 saatlik bir anestezi sağlanabilir. Operasyon sonlarına doğru verilen güçlü bir aneljezik madde ile operasyon sonrası ağrıların da önüne geçilmiş olur. Bazı durumlarda özellikle hastanın aşırı enjeksiyon korkusu ve ajitasyonu varsa sedasyon amaçlı oral sedatifler yada intravenöz sedasyon uygulanabilir. Şunu belirtmek isterim kendi klinikte zde anestezi hekimine yaptırdığımız intravenöz sedasyon sayısı çok azdır uygulamamayı tercih ediyoruz.Genel anestezi taleblerini kabul etmiyoruz.

SAÇ EKIMI KOMPLIKASYONLARI VE YAN ETKILERI NELERDIR?

Saç ekimi komplikasyonları ve olası yan etkileri oldukça az görülür ve önemsizdir. Her cerrahi prosedürde olduğu gibi bu işlemde de bazı minör komplikasyonlar olabilir. İmplant yapılan bölgede oluşacak pembelik 2-8 hafta kadar sürebilir. Saç ekimi sonrasında mevcut saçlarda birkaç ay sürebilecek geçici bir incelme görülebilir. Operasyon sonrası hafif sızıntı ve ekim alanında oluşan kabuklanma.(7-10 gün içinde yok olacaktır). Hafif ağrı fue operasyonlarından sonra 1 gece , fut operasyonlarından sonra 2-3 gece olabilir. Hissizlik ve uyuşukluk fue operasyonlarından hemen sonra geçer , nadiren uzun süren uyuşukluk hissi olabilir. Hafif kaşıntı için gerekli medikasyon ve yıkamalarla önlem alınabilir. Postopartif 5-6 günde donör bölgede ağrı olabilir nonstreoid antiinflamatuar ve analjezikler ile geçirilebir düzeydedir. Şişlik kafa derisinde 3. gün belirebilir ve hafif bir şekilde 3-5 gün içinde atlatılabilir. Kist oluşumu: Birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelebilen ve toplu iğne başı kadar olabilen ekim alanındaki sivilcelenme şeklinde görülür. Enfeksiyon hemen hemen bizim hiç görmediğimiz bir komplikasyon olsa da , bu teorik olarak her cerrahi girişimde mümkündür. Postoperatif kabuklanma süreci uzun sürer yara kabuklanmaları temizlenmez ise mantar enfeksiyonuna zemin hazırlayabilir.

SAÇ EKIMI SONUCUNDA PLANLANAN YOĞUNLUK NEDIR?

Alıcı bölgedeki saçın sıklığını %100 kabul edilirsek, insan gözü %50-%100 sıklık arasındaki farkı algılayamamaktadır. Bu yüzden istenilen sıklık oranı en az doğal saç sıklığının %50 si olmalıdır. İlk seansta , kişinin saç kalınlığına, donör sahanın durumuna, saç rengine, kişinin yaş ve cinsiyetine göre ve hatta saç/cilt rengi farklılığına göre %25-%35 arası bir sıklıkla saç ekimi yapılacaktır. Daha sonra bu oran %50-%60 olacak şekilde ikinci bir ekim gerekebilir.

SAÇ EKIMINDEN SONRA NORMAL SAÇLARIMDA BIR DEĞIŞIKLIK YA DA DÖKÜLME OLUR MU?

Evet. Ekim yapılan greftlerin etrafındaki kendi saçlarınızda geçici dökülme ve incelme yaşanabilir ki bu durum ekim yapılan bölgede daha önceden varolan saçlarımızda dökülme-kayıp gibi görülebilir. Bu durum yaklaşık 2 ay sonra tamamen geriye döner ve kendiliğinden iyileşir. Varolan saçlarda oluşan bu geçici dökülme ve incelmeye ”Telogen Effluvia” denmektedir. Yeni saçlar çıkmaya başlayıncaya dek oluşan bu durum hastaları rahatsız etmemelidir çünkü geçici bir dönemdir.

SAÇLARIM NE ZAMAN VE NASIL ÇIKAR?

Saç ekimi operasyonları sonrası yerleştirilen saç tellerinin önemli bir kısmı ilk bir ay içersinde düşer.Saç köklerinin yerleşip büyüme fazlarını tamamlayıp çıkmaya başlaması 3 ayı bulur.İlk saçlarınızın çıkması yaklaşık 3-6 ay alacaktır. Daha sonra ayda yaklaşık 1 cm gibi bir uzama bekleriz. İlk çıkan saçlar kıvırcık veya dalgalı, daha ince ve soluktur. Zamanla saçlar düzleşir, kalınlaşır ve rengi güneşle birlikte forma girer.